KONČAR - Električni aparati srednjeg napona d.d. obnovljeno 10.01.2010.
Hr En Py
 

 

Povijesni razvoj

Djelatnost proizvodnje sklopnih aparata visokog i niskog napona započela je u KONČARU na lokaciji Fallerovo šetalište u Zagrebu još 1946. Godine. U to vrijeme organizirani su popravci aparata iz u ratu porušenih trafostanica, kao i servis te vrste opreme na terenu. Na temelju potrebe elektrifikacije zemlje nakon II svjetskog rata, na području sklopnih aparata započelo se proizvodnjom rastavljača 10 i 30 kV za unutarnju ugradnju, kao i linijskih rastavljača, a od tvrtke Siemens otkupljene su licence za proizvodnju ekspanzivnih (hidromatskih) prekidača za 10 i 30 kV, serije H10 i H30.
Nagli uspon ove proizvodnje započinje 1963. godine kada je proizvodnja električnih aparata visokog napona preseljena na novu lokaciju Borongaj (stari aerodrom), gdje se i danas nalazi.
Preseljenjem na novu lokaciju započinje vrlo uspješan vlastiti razvoj, što je u međuvremenu postalo tradicija i glavna značajka proizvodnje srednjenaponske opreme sve do danas. Oslanjanjem na vlastite snage stručnjaci s lokacije Borongaj i KONČAR – Institut za elektrotehniku razvili su novi proizvod – malouljni prekidač serije M, koji je ispitan tijekom 1966. i 1967. godine, a javnosti predstavljen na Jesenskom zagrebačkom velesajmu iste godine.
Vlastiti razvoj proizvoda obuhvaćao je serije rastavnih sklopki RSu i RU s pripadajućim pogonima i priborom, te početkom osamdesetih godina proširen serijom vakuumskih sklopnika. U to vrijeme proizvodnja električnih aparata visokog i srednjeg napona uznapredovala je toliko da se pojavila potreba za njihovim razdvajanjem. 1981. godine formiran je OOUR Srednjenaponski aparati kao neovisna cjelina u sklopu RO RADE KONČAR – Električni aparati i uređaji. Tijekom tih godina, zaključno sa 1990. razvijen je i ispitan kompletan program vakuumskih prekidača serije V.

Novi početak

U neovisnoj Hrvatskoj, nakon rasformiranja SOUR RADE KONČAR, društvo KONČAR – ELEKTRIČNI APARATI SREDNJEG NAPONA osnovano je i počelo s radom 01. ožujka 1991. godine, najprije u pravnoj formi d.o.o. da bi tijekom 1995. godine bilo registrirano kao dioničko društvo. Društvo je pokrenuto na proizvodnom programu OOUR Srednjenaponski aparati. Budući da je jezgra djelatnika koji su bili nositelji razvoja ostala sačuvana, ubrzo je uspostavljen kontinuitet proizvodnje, te se u kratkom roku prišlo razvoju novih proizvoda – vakuumskih prekidača serije VD i VK. Do danas je isporučeno više od 2000 komada vakuumskih prekidača serije VK, od čega 1000 na nazivnom naponu 24 kV. Četvrtina te količine izvezena je.
Zahtjevi tržišta za kompaktnim sklopnim postrojenjima potakli su iskorak u razvoj srednjenaponskih postrojenja serije VDA i VDAP. Dobra iskustva stečena dugogodišnjim dobrim rezultatima u razvoju pojedinačnih aparata pokazala su se solidnim temeljem za usvajanje znatno zahtjevnije proizvodnje postrojenja. Od 1994. godine, kada su završena tipska ispitivanja kompaktne aparature VDA, isporučeno je oko 2000 komada sklopnih blokova te vrste, kojima je opremljen veliki broj srednjenaponskih trafostanica.

Tradicija i budućnost

Tradicija razvoja novih proizvoda nastavlja se i danas, usvajanjem i proizvodnjom kompaktnih modula serije KSMA i KSMV, što je KONČAR – EASN d.d. dovelo u krug malobrojnih svjetskih proizvođača ove vrste opreme.
Planovi za budućnost uključuju i širok spektar novih, kao i trajno ulaganje u poboljšavanje postojećih proizvoda, u skladu sa sadašnjim i potencijalnim zahtjevima naših kupaca.
 
2005-10-20


 
PROIZVODI