KONČAR - Električni aparati srednjeg napona d.d. obnovljeno 10.01.2010.
Hr En Py
 
 

Novosti

MAGNETSKI AKTUATORI

kao pogon vakuumskih prekidača srednjeg napona

Praktična je spoznaja, temeljena na statistici, pokazala da su vakuumske komore izuzetno pouzdani elementi vakuumskih prekidača. Jedini način za razvoj pouzdanijih i trajnijih prekidača je razvoj njihovih pogonskih mehanizama.

U svijetu je sve veći broj vakuumskih prekidača koji za pogonske mehanizme koriste magnetske aktuatore. Bitni razlozi za to su izvrsna sukladnost magnetskih aktuatora s prekidanjem u vakuumu, kao i znatno smanjeni broj mehaničkih dijelova, a samim tim i znatno smanjen broj kvarova na prekidačima.

Zbog svoje trajnosti, prekidači pogonjeni magnetskim aktuatorima, svoju primjenu naročito nalaze u industrijskim postrojenjima, gdje su sklapanja znatno češća. Isto tako, svoju primjenu nalaze u sinkronom sklapanju. Daljnja prednost ovakvih pogonskih mehanizama su mogućnosti implementiranja elektroničkog upravljanja. Ovime se razvoj pogonskog dijela prekidača usmjerava samo u dva pravca: razvoj magnetskih aktuatora i razvoj elektroničke upravljačke jedinice.

Permanentni aktuator je idealni mehanizam za pogonjenje vakuumske komore prekidača. Razvijen je isključivo promatrajući karakteristike vakuumske komore. U određenim eksploatacijskim uvjetima, npr. u industriji gdje se traže velika mehanička trajnost prekidača, ovakvi pogonski mehanizmi nalaze svoju primjenu. Isto tako, svoju primjenu nalaze u sinkronom sklapanju, kada je zbog malih dimenzija aktuatora moguće izvesti 3 mehanizma, za svaku fazu neovisno.

Dakle, ovaj mehanizam predstavlja pogon s nižim troškovima koji može biti korišten za cijelu gamu vrijednosti prekidne moći prekidača. Magnetski aktuator nudi korisniku poboljšanje tehničkih karakteristika, manje troškove i produženi životni vijek prekidača.
VAKUUMSKI PREKIDAČI SERIJE VKM

s magnetskim pogonskim mehanizmom

Nova generacija vakuumskih prekidača serije VKM razvijena 2000. godine opremljena je pogonskim mehanizmom čiji se rad temelji na principu elektromagnetskog pogona (magn. aktuatora).

Magnetski aktuator ima dva stabilna položaja (uklopljeni i isklopljeni) koji omogućuju izvođenje svih sklopnih funkcija u skladu s IEC normama. Magnetski aktuator je visoko pouzdan, malih dimenzija i izuzetno jednostavan. Mali broj mehaničkih dijelova u praksi isključuje potrebu održavanja prekidača.

Nazivne karakteristike vakuumskog prekidača s magnetskim pogonskim mehanizmom primjerene su prvenstveno domaćoj elektrodistrubucijskoj mreži i prikladne za ugradju u sve tipove srednjenaponskih trafostanica.


 

OSNOVNI TEHNIČKI PODACINazivne karakteristikeVKM 24-16-8VKM 24-16-12
Nazivni naponkV2424
Podnosivi udarni naponkV125125
Nazivna strujaA8001250
Nazivna uklopna moćkA4040
Nazivna prekidna moćkA1616
Nazivni slijed operacija O-0,3s-CO-15s-COO-0,3s-CO-15s-CO
Mehanička trajnost prekidačaslapanja100000100000
Električna trajnost kod nazivne strujesklapanja25002500 
2005-10-21


 
PROIZVODI