KONČAR - Električni aparati srednjeg napona d.d. obnovljeno 10.01.2010.
Hr En Py
 
 

Novosti

SAMONADZOR

srednjenaponskih sklopnih aparata i postrojenja

Kvarovi na prekidačima kao i općenito na sklopnoj opremi mogu za posljedicu imati, u većoj mjeri, gubitak zbog neisporučene električne energije i u manjoj mjeri trošak popravka samog prekidača. Budući da bi se broj kvarova mogao smanjiti trajnim praćenjem određenih karakteristika prekidača, bitnih za njegov rad, uvodi se sustav samonadzora odnosno monitoringa sklopnih aparata i sklopnih postrojenja srednjeg napona. Time se u velikoj mjeri povećava stupanj pouzdanosti elektroenergetskog sustava. U praksi se nadziru najbitnije komponente sustava a to je u pravilu prekidač. Zabilježeno stanje opreme daje potrebne podatke za prelazak s periodičkog održavanja (3-4 godine) na održavanje prema potrebi pojedinog prekidača u postrojenju.

Pojava vakuumskih prekidača potisnula je u znatnoj mjeri malouljne i druge tipove prekidača iz upotrebe, pa će se nadalje u tekstu podrazumijevati da je prekidač vakuumski. Uvođenjem vakuuma kao medija za gašenje električnog luka, praktično je nestala potreba za održavanjem primarnog strujnog puta sklopne opreme. Pozornost proizvođača koncentrirana je u najvećoj mjeri na pouzdanost pogonskog mehanizma.

Prema podacima iz prakse, najveći broj kvarova sklopne opreme pojavljuje se na njihovim pogonskim mehanizmima, zatim je tu istjecanje plina SF6 iz plinom izoliranih sklopnih blokova te kvarovi na upravljačkim sekundarnim krugovima. Najmanje kvarova događa se na primarnom strujnom putu. Veličine sklopnih aparata odnosno modula koje treba nadzirati su: vrijeme gibanja glavnih kontakata prekidača tijekom sklopnih operacija: - vrijeme gibanja glavnih kontakata prekidaca tijekom sklopnih operacija - vrijeme napinjanja uklopne opruge pogonskog mehanizma prekidaca - ukupno vrijeme rada motora za napinjanje uklopne opruge pogonskog mehanizma prekidaca - otpor isklopnog svitka prekidaca - elektricno trošenje kontakata vakuumske komore - tlak plina sklopnih blokova izoliranih SF6 plinom Pri tome, treba voditi računa o mogućnosti jednostavne ugradnje elemenata samonadzora i u postojeća postrojenja bez velikih preinaka na sklopnim blokovima, odnosno prekidačima.
 
2005-10-21


 
PROIZVODI