KONČAR - Električni aparati srednjeg napona d.d. obnovljeno 10.01.2010.
Hr En Py
  

Serija KSMA

KOMPAKTNI SKLOPNI MODULI

metalom oklopljeni, plinom SF6 izolirani

Kompaktni sklopni moduli serije KSMA koriste se za izgradnju svih varijanti kompaktnih, metalom oklopljenih sklopnih postrojenja. Svi sklopovi i elementi glavnog strujnog puta modula smješteni su u zajedničkim plinonepropusnim kućištima od čeličnog lima, a međusobno i prema kućištima izolirani su plinom SF6. Električni luk u prekidačima i rastavnim sklopkama gasi se u vakuumskim komorama. Plin SF6 služiisključivo kao izolacija između dijelova pod naponom i prema kućištu, što osigurava potpunu ekološku podobnost postrojenja, te isključuje potrebu eksploatacijskog održavanja primarnog kruga.

Sabirničke i kabelske veze između pojedinih modula izvedene su izoliranim sabirnicama i kabelima s natičnom glavama u skladu s IEC 60502 propisima (DIN 47636). Osim obveznog ručnog upravljanja, moduli imaju mogućnost daljinskog upravljanja sa svakim od aparata u svaki od položaja, što omogućava potpunu automatizaciju ovog tipa postrojenja.

Sklopna postrojenja serije KSMA namijenjena su ugradnji u zatvorene prostore i normalne pogonske uvjete, u skladu normom IEC 62271-200. Nazivni parametri kompaktnih sklopnih modula potvrđeni su odgovarajućim certifikatima.


OSNOVNI SKLOPOVI


  • Vakuumski prekidač
  • Tropoložajna vakuumska rastavna sklopka
  • Tropoložajni / dvopoložajni rastavljač
  • Uzemljivač iza vakuumskog prekidača
  • Kapacitivni indikatori napona
  • Mogućnost ugradnje senzora ili mjernih transformatora
  • Mogućnost ugradnje modula zaštite po izboru naručitelja

OSNOVNI TEHNIČKI PODACINazivni naponkV2438
Podnosivi napon mrežne frekvencije 50Hz/1min.kV5070
Podnosivi udarni napon 1,2/50µskV120170
Nazivna struja sabirnica - do...A25002500
Nazivna prekidna moć, moduli s prekidačem - do...kA2525
Nazivna uklopna moć, moduli s prekidačem - do...kA6363
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja, 3 s - do...kA2525
Isklopno vrijeme (za kratki spoj)ms4545
Nazivna struja za polja sa tropoložajnom rastavnom sklopkomA630/1250630/1250
Kratkotrajna podnosiva struja, za polja sa rastavnom sklopkomkA16(25)16(25)
Nazivna struja rastavljača (za trafo-module)kA2500630 
2005-10-21


 
PROIZVODI