KONČAR - Električni aparati srednjeg napona d.d. obnovljeno 10.01.2010.
Hr En Py
  

Serija KSMV

KOMPAKTNI SKLOPNI MODULI

metalom oklopljeni, plinom SF6 izolirani

Kompaktni sklopni moduli serije KSMV koriste se za izgradnju svih varijanti kompaktnih, metalom oklopljenih sklopnih postrojenja. Svi sklopovi i elementi glavnog strujnog puta modula smješteni su u zajedničkim plinonepropusnim kućištima od čeličnog lima, a međusobno i prema kućištima izolirani su plinom SF6. Sabirnički odjeljci također su izolirani plinom SF6. Električni luk u prekidačima i rastavnim sklopkama gasi se u vakuumskim komorama. Plin SF6 služiisključivo kao izolacija između dijelova pod naponom i prema kućištu, što osigurava potpunu ekološku podobnost postrojenja, te isključuje potrebu eksploatacijskog održavanja primarnog kruga.

Osim obveznog ručnog upravljanja, moduli imaju mogućnost daljinskog upravljanja sa svakim od aparata u svaki od položaja, što omogućava potpunu automatizaciju ovog tipa postrojenja.

Sklopni moduli serije KSMV namijenjeni su ugradnji u zatvorene prostore i normalne pogonske uvjete, u skladu normom IEC 62271-200. Nazivni parametri kompaktnih sklopnih modula potvrđeni su odgovarajućim certifikatima.


OSNOVNI SKLOPOVI


  • Vakuumski prekidač
  • Tropoložajni rastavljač
  • Kapacitivni indikatori napona
  • Mogućnost ugradnje senzora ili mjernih transformatora
  • Mogućnost ugradnje modula zaštite po izboru naručitelja

OSNOVNI TEHNIČKI PODACINazivni naponkV24
Podnosivi napon mrežne frekvencije 50Hz/1min.kV50
Podnosivi udarni napon 1,2/50µskV125
Nazivna struja sabirnicaA2500
Nazivna prekidna moć, moduli s prekidačem - do...kA25
Nazivna uklopna moć, moduli s prekidačemkA63
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja, 3 s - do...kA25
Isklopno vrijeme (za kratki spoj)ms45
Nazivna struja tropoložajnog rastavljačaA2500
Dopuštena udarna struja kratkog spoja (ampl.)A63
Dopuštena kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja (3s) eff.A25
Podnosivi udarni napon rastavljaca, 1,2/50μs prema zemljiA125
Podnosivi udarni napon rastavljaca, 1,2/50μs na rastavnom razmakuA145 
2005-10-21


 
PROIZVODI