KONČAR - Električni aparati srednjeg napona d.d. obnovljeno 10.01.2010.
Hr En Py
  

Σigma 24

VAKUUMSKE DISTRIBUCIJSKE SKLOPNE APARATURE

(Ring Main Unit)

Novi kompaktni sklopni blokovi (distribucijske sklopne aparature) serije Sigma grade se za nazivne napone 12, (17,5) i 24 kV. Koriste se za razvod električne energije u transformatorskim stanicama do 2500 kVA, 10(20)/0,4 kV. Sigma aparature predviđene su za ugradnju u zatvorene prostore uz normalne pogonske uvjete, u skladu s normama IEC 62271-200 i IEC 60694. Vakuumske distribucijske kompaktne aparature serije Sigma odlikuju se visokom pouzdanošću pogona, potpunom neovisnošću o vanjskim utjecajima, te višestruko smanjenim volumenom u odnosu na klasične sklopne blokove s rastavnim sklopkama izoliranim zrakom.

Osnovne izvedbe kompaktnih aparatura serije Sigma maju dva, tri ili četiri vodna polja opremljena tropoložajnim vakuumskim rastavnim sklopkama, te jedno ili dva transformatorska polja s vakuumskim prekidačem za zaštitu energetskog transformatora.
Svaka od pet dostupnih varijanti ima zasebno plinonepropusno kućište (stupanj zaštite od dodira IP 65) od nerđajućeg čeličnog lima u koje su smješteni sklopni i ostali elementi strujnog puta, te plin sumporni heksafluorid (SF6), što služi za izoliranje među elementima i prema uzemljenom kućištu.

Proces sklapanja u prekidaču transformatorskog polja, kao i u tropložajnim rastavnim sklopkama vodnih polja odvija se u vakuumskim komorama, a plin SF6 pod tlakom punjenja od 1,3 bara služi isključivo kao izolacijski medij među elementima strujnog puta i prema kućištu odnosno zemlji. Pri tome su sve električne karakteristike zadržane i kod tlaka SF6 plina od 1 bara, to znači kod tlaka zraka iz okoline. Budući da je sumporni heksafluorid u ovoj izvedbi potpuno inertan i ne koristi se za gašenje električnog luka, ne dolazi do oslobađanja nepoželjnih tvari, što ovaj proizvod čini potpuno ekološki prihvatljivim.

Prema zahtjevu korisnika, postoje dva temeljna rješenja pogonskih mehanizama: pogonski mehanizam za ručno upravljanje, te pogonski mehanizam za daljinsko upravljanje svim funkcijama u svim poljima. Zaštitu energetskog transformatora osigurava vakuumski prekidač upravljan samonapajajućim mikroprocesorskim relejem serije Sigma X. Zaštitni releji serije Sigma X osiguravaju zaštitu od preopterećenja, kratkog spoja i po potrebi zemljospojnu zaštitu. Karakteristike releja se usklađuju s energetskim dijelom i načinom upravljanja aparaturom, te zahtjevima korisnika. Na donjoj prednjoj strani kućišta su priključni (kabelski) odjeljci s provodnim izolatorima u jednoj ravnini. Odjeljci polja su međusobno su odvojeni metalnim pregradama, a s prednje strane zatvoreni poklopcima sa stupnjem zaštite IP 3X. Aparatura je opremljena standardnim kabelskim priključcima u skladu s normom IEC 60502 / DIN 47363.


OSNOVNI TEHNIČKI PODACINAZIVNE KARAKTERISTIKEJed.Tropoložajna vakuumska
rastavna sklopka
Vakuumski prekidač
Nazivni naponkV1217,5241217,524
Podnosivi napon mrežne frekvencije 50Hz/1min.kV283850283850
Podnosivi udarni napon 1,2/50µskV75951257595125
Nazivna strujaA630630630630630630
Nazivna prekidna moćkA0,630,630,63201616
Nazivna uklopna moćkA50
(62,5)*
40
(62,5)*
40
(50)*
50
(62,5)*
40
(62,5)*
40
(50)*
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja, 3 skA20161620
(25)
16
(20)
16
(20)
Isklopno vrijeme (za kratki spoj)ms---454545

* Za pogonski napon 10 kV 
2010-04-27


 
PROIZVODI