KONČAR - Električni aparati srednjeg napona d.d. obnovljeno 10.01.2010.
Hr En Py
  

Serija VDA

DISTRIBUCIJSKA KOMPAKTNA SKLOPNA APARATURA

za unutarnju ugradnju, neproširiva izvedba

Kompaktni sklopni blokovi (distribucijske sklopne aparature) serije VDA grade se za nazivne napone 12, (17,5) i 24 kV. Koriste se za razvod električne energije u transformatorskim stanicama do 2500 kVA, 10(20)/0,4 kV. Predviđene su za ugradnju u zatvorene prostore uz normalne pogonske uvjete, u skladu s normama IEC 62271-200 i IEC 60694. Vakuumska distribucijska aparatura serije VDA ima visoku pouzdanost i raspoloživost pogona, potpunu neovisnost o vanjskim utjecajima, te višestruko smanjen volumen u odnosu na klasične sklopne blokove s rastavnim sklopkama izoliranim zrakom.

Osnovne izvedbe kompaktnih aparatura serije VDA imaju dva, tri ili četiri vodna polja opremljena tropoložajnim vakuumskim rastavnim sklopkama i jedno transformatorsko polje s vakuumskim prekidačem za zaštitu energetskog transformatora, te dva vodna i dva transformatorska polja. Svi sklopovi i elementi glavnog strujnog puta smješteni su u zajedničkom plinonepropusnom kućištu od čeličnog lima, te međusobno i prema kućištu izolirani plinom SF6. Gašenje električnog luka vrši se u vakuumskim komorama, kako u prekidaču, tako i u rastavnim sklopkama. Plin služi samo kao izolacija, što praktično isključuje potrebu održavanja primarnog dijela električkih sklopova unutar kućišta i osigurava njenu ekološku podobnost.

Umjesto tradicionalnih kombinacija rastavnih sklopki i zemljospojnika, te VN osigurača za zaštitu transformatora ovakva aparatura ima tropoložajne rastavne sklopke s vakuumskim komorama u vodnim poljima, te vakuumski prekidač upravljan specijalnim mikroprocesorskim nadstrujnim relejem za zaštitu transformatora. Osim obvezatnog ručnog upravljanja ova aparatura ima mogućnost daljinskog upravljanja svakim od aparata, što omogućuje potpunu automatizaciju distribucijskih trafostanica u kojima se koristi. Zahvaljujući ovoj opciji, postoji mogućnost rješavanja niza specifičnih zahtjeva koji se mogu pojaviti u suvremenim razdjelnim mrežama.


OSNOVNI TEHNIČKI PODACINazivne karakteristike Tropoložajna vakuumska rastavna sklopkaVakuumski prekidač
Nazivni naponkV1217,5241217,524
Podnosivi napon mrežne frekvencije 50Hz/1min.kV283850283850
Podnosivi udarni naponkV75951257595125
Nazivna strujaA630630630630630630
Nazivna prekidna moćkA0,630,630,63201616
Nazivna uklopna moćkA504040504040
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja 1 skA201616201616
Isklopno vrijeme (za kratki spoj)ms---454545 
2005-10-21


 
PROIZVODI