KONČAR - Električni aparati srednjeg napona d.d. obnovljeno 10.01.2010.
Hr En Py
  

Tip Zp 8/9, 10/13

PNEUMATSKI POGONI

za rastavljače i rastavne sklopke srednjeg napona, za unutarnju ugradnju

U većim i modernijim sklopnim postrojenjima za pokretanje rastavljača traže se pogoni koji se mogu daljinski upravljati. Tome zahtjevu udovoljavaju dvostapni pneumatski pogoni izvedeni kao dvosmjerni, koji se mogu upravljati pomoću upravljačkih ventila ili zaštitnih uređaja. Pneumatski pogoni su predviđeni za radni tlak od 0,5 MPa, s dozvoljenim odstupanjem -15%, +10%. Za slučaj kad je radni tlak kompresorske stanice viši od nazivnog radnog tlaka pogona, potrebno je ugraditi redukcijski ventil. Upravljanje pneumatskim pogonima vrši se pomoću upravljačkih ventila koji su odvojeni od pogona te smješteni izvan visokonaponskog dijela ćelije. Ventilima se može upravljati ručno ili daljinski kod izvedbe ventila s prigrađenim upravljačkim svitkom.


 

OPISIzrađujemo dva tipa pneumatskih pogona - Zp 8/9 i Zp 10/13 - koji se međusobno razliku po izlaznom momentu i dimenzijama. Pneumatski pogon sastoji se od cilindra koji je sastavljen iz dva dijela. U njemu je smješten dvostruki stap sa stapnim prstenovima. Prijenos momenta vrši se pomoću valjčića na stapu, preko kulise, na osovinu rastavljača čime se postiže povoljan raspored momenta i blokada u krajnjim položajima. Radnim hodom stapa zakreće se osovina za 90°, čime se vrši uklapanje ili isklapanje strujnog puta rastavljača. Na poseban zahtjev možemo isporučiti pneumatski pogon sa zakretom osovine 120°.

Regulacija brzine sklapanja noževa rastavljača vrši se sapnicom (okrugla pločica s rupom Φ 1 mm u sredini), koja se postavlja u fiting. Sapnica se isporučuje uz pneumatski pogon. U tablici su preporučeni tipovi pneumatskih pogona za pokretanje glavnih noževa za uzemljenje standardnih serijskih rastavljača za unutarnju montažu iz proizvodnog programa.


   Zp 8/9Zp 10/13
Rastavljači Ru III (glavni noževi)
12 kV

630 A
1250 A
2500 A
x1
x1
-
-
-
x1

24 kV

630 A
1250 A
2500 A
x1
-
-
-
x1
x1

38 kV

630 A
1250 A
2500 A
x1
-
-
-
x1
x2
Zemljospojnici (noževi za uzemljenje)12 kVx1-
24 kVx1-
38 kVx1- 
2005-10-21


 
PROIZVODI