KONČAR - Električni aparati srednjeg napona d.d. obnovljeno 10.01.2010.
Hr En Py
  

Tip SPO

PODNOŽJA OSIGURAČA SREDNJEG NAPONA

za unutarnju ugradnju

Podnožja osigurača za nazivne napone 12, 24 i 38 kV izrađuju se kao jednopolne jedinice. Predviđeni su za unutarnju ugradnju, a odgovaraju IEC standardu (Publ. 282-1. Podnožja osigurača prilagođena su standardnim ulošcima srednjeg napona za velike prekidne moći, s duljinama 292 mm za 12 kV; 442 mm za 24 kV i 537 za 38 kV, te promjerom glave 45 mm.

Nosači uloška osigurača montirani su na rebraste izolatore, pa se mogu ugrađivati i u sklopna postrojenja koja rade u zagađenoj atmosferi (prašina, sol itd.) Na zahtjev se na metalno postolje može prigraditi pomoćna sklopka koju aktivira udarna igla pri pregaranju topivog uloška osigurača. Kontakti ove sklopke mogu se koristiti za signalizaciju ili upravljanje nekim drugim aparatima. 

NAPOMENAPodnožja osigurača isporučuju se bez uloška.

OSNOVNI TEHNIČKI PODACITipska oznaka SPO 12-ISPO 24-ISPO 38-I
Nazivni naponkV122438
Nazivna trajna struja maks.A200160100
Podnosivi napon 50Hz / 1 min. prema zemlji
(sa ili bez uloška)
kV285070
Podnosivi napon 50Hz / 1 min. na rast. razmaku
(bez uloška)
kV326080
Podnosivi udarni napon 1,2 / 50 μs prema zemlji
(sa ili bez uloška)
kV75125170
Podnosivi udarni napon 1,2 / 50 μs na rast. razmaku
(bez uloška)
kV85145195
Masakg5,58,510 
2010-01-10


 
PROIZVODI