KONČAR - Električni aparati srednjeg napona d.d. obnovljeno 10.01.2010.
Hr En Py
  

Serija Ru

RASTAVLJAČI SREDNJEG NAPONA

za unutarnju ugradnju

Rastavljači su električni sklopni aparati koji služe za otvaranje strujnih krugova kada kroz njih ne teče struja. Oni mogu trajno voditi normalne pogonske struje, a određeno kratko vrijeme i struje kratkog spoja. Između kontakata rastavljača postoji u otvorenom položaju propisani razmak, tzv. rastavni razmak, koji je pouzdano vidljiv, jer o njemu ovisi sigurnost postrojenja i osoblja koje u njima radi. Rastavljači mogu prekidati i uklapati zanemarivo male struje (npr. struje naponskih transformatora ili kapacitivne struje kratkih neopterećenih kabela) ali i veće struje, ako kod njihovog uklapanja ne dolazi do znatnije promjene napona na stezaljkama (npr. u slučaju premoštenja zatvorenih kontakata prekidača).

Rastavljači za unutarnju ugradnju serije Ru dizajnirani su, proizvedeni i ispitani prema zahtjevima norme IEC 62271-102. Standardne izvedbe grade se kao jednopolne i tropolne jedinice, predviđene za ručno upravljanje pomoću stremenastog pogona.


 

OSNOVNE KARAKTERISTIKEStandardne izvedbe rastavljača serije Ru grade se za nazivne napone do 38 kV i nazivne struje do 2500 A, kao tropolne jedinice predviđene za ručno upravljanje pomoću stremenastog pogona ili elektromotornog pogona EMP 20. Na poseban zahtjev izrađujemo i rastavljače za veće nazivne struje, te manji broj faza. Tehničke podatke za takve izvedbe dajemo na upit.

Standardna izvedba tropolnog rastavljača jednistvena je cjelina koju čini čelični temeljni okvir, sa tri mehanički povezana i istodobno upravljana pola. Svaki pol sastoji se od dva potporna izolatora izrađena od epoksidne zaljevne smjese, koji na sebi nose kontaktne noževe i nepomične kontakte. Rastavljači mogu biti opremljeni noževima za uzemljenje na strani razdvajanja ili na strani okretišta glavnih noževa. Glavni noževi i noževi za uzemljenje međusobno su blokirani pouzdanom mehaničkom blokadom, tako da se istodobno jedni i drugi ne mogu nalaziti u zatvorenom položaju.

Ugradnjom rastavljača serije Ru postiže se korak ćelije:
  • 700 mm na 12 kV
  • 1000 mm na 24 kV

OSNOVNI TEHNIČKI PODACINazivni naponkV1238
Nazivna strujaA6302500
Dopuštena udarna struja kratkog spoja (ampl.)kA40125
Dopuštena kratkotrajna struja kroz 1 s (eff.)kA1650
Podnosivi napon prema zemlji (50Hz/1 min.)kV2870
Podnosivi napon na rastavnom putu (50Hz/1 min.)kV3280
Podnosivi udarni napon prema zemlji (1,2/50 μs)kV75170
Podnosivi udarni napon na rastavnom putu (1,2/50 μs)kV85195 
2005-10-21


 
PROIZVODI